Steunmaatregelen energielasten

De hoge energiekosten raken ons allemaal. Inwoners, ondernemers, verenigingen, dorpshuizen en andere maatschappelijke voorzieningen merken de stijgende prijzen in hun portemonnee.

Inmiddels zijn de eerder aangekondigde energiesubsidieregelingen voor MKB en maatschappelijke organisaties voor 2023 bekend.

Energietoeslag

  • Subsidieregeling Compensatie Energiekosten maatschappelijke organisaties 2023: u kon van 27 februari tot en met 20 maart 2023 subsidie aanvragen.
  • Subsidieregeling Compensatie Energiekosten MKB 2023: u kon van 27 februari tot en met 12 maart 2023 subsidie aanvragen.

Wethouder Sociaal Domein Frans Houben en Wethouder Economie en Accommodatiebeleid Alwin Steeg informeerden u eerder over de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn om deze kostenstijging op te vangen in onderstaande video.

Uitgeschreven tekst video
MUZIEK
 
(Intro, wit scherm met logo gemeente Beuningen, titel: Steunmaatregelen energielasten)
 
(Wethouder Sociaal Domein Frans Houben en Wethouder Economie en Accommodatiebeleid Alwin Steeg staan in het kantoor van het gemeentehuis van Beuningen, ze kijken in de camera en Frans vertelt)
 
De hoge energiekosten raken ons allemaal. Inwoners, ondernemers, verenigingen, dorpshuizen en andere maatschappelijke voorzieningen merken de stijgende prijzen
in hun portemonnee. Graag informeren wij u over de ondersteuningsmogelijkheden
die er zijn om deze kostenstijging op te vangen.
 
(Alwin vertelt)
 
De Rijksoverheid ontwikkelt verschillende regelingen om inwoners, ondernemers en
verenigingen tegemoet te komen. Een van deze regelingen voor ondernemers is de TEK-regeling voor het MKB. TEK staat voor Tegemoetkoming Energiekosten. Ondernemers die meer dan 7% van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten komen in aanmerking voor tijdelijke steun en compensatie voor een deel van de energiekosten. Ondernemers kunnen ook de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland in de gaten houden voor updates over deze regelingen: www.rvo.nl.
 
Ook komt er een regeling voor zwembaden en een noodfonds voor amateursportverenigingen. Daarnaast gaan we aan de slag met het Winterfonds van de Provincie die voornamelijk bedoeld is om maatschappelijke voorzieningen zoals de bibliotheek en de dorpshuizen de winter door te helpen. Vervolgens kijken we wat er in 2023 nog meer nodig is. Deze regelingen zijn nog niet in kannen en kruiken. Weet dat we u hierover informeren zodra er meer bekend is.
 
(Frans vertelt)
 
In 2023 geldt er een prijsplafond op energie voor huishoudens en andere kleinverbruikers. Dit betekent dat zij tot een bepaald gebruik niet meer betalen dan een maximale prijs voor gas en stroom. Door dit prijsplafond krijgen de meeste huishoudens korting op hun energierekening. Kleine verenigingen komen hiervoor ook in aanmerking. Huishoudens, verenigingen en stichtingen hebben ook zelf de verantwoordelijkheid om hun energieverbruik en -kosten te verminderen. Het Regionaal Energie Loket Beuningen is er voor informatie en advies over verduurzaming en energie besparen. Kijk op hun website www.regionaalenergieloket.nl/beuningen of maak een afspraak in De Lèghe Polder in Beuningen om te ontdekken wat u kunt doen om energie te besparen.
 
We merken dat inwoners een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energiekosten. Voor een grote groep mensen is dit niet meer op te brengen. We spreken dan van energiearmoede. Deze inwoners kunnen gebruik maken van de energietoeslag als financiële tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. Deze energietoeslag kunt u aanvragen via onze website www.beuningen.nl. Ook onderzoeken we op welke manier we inwoners die te maken hebben met energiearmoede nog meer tegemoet kunnen komen met de zogenaamde Stroppenpot. Hierover begin 2023 meer.
 
(Alwin sluit af)
 
Laten we samen de schouders eronder zetten om door deze ‘energiecrisis’ te komen. Hopelijk verlichten de financiële regelingen uw zorgen en lasten en kunnen we na de koude wintermaanden het voorjaar vol vertrouwen tegemoet gaan.
 
MUZIEK
 
(Afsluiting, wit scherm met logo gemeente Beuningen)
 

Energieloket Beuningen

In onze gemeente hebben we een vernieuwd energieloket: Energieloket Beuningen. Medewerkers van dit loket helpen u als inwoner graag om energie te besparen en om uw huis en te verduurzamen. Dat is goed voor uw portemonnee en beter voor het milieu. 
Op de website van Energieloket Beuningen staat per onderwerp informatie over grote en kleine maatregelen die u kunt nemen. Bij grote maatregelen denkt u aan spouwmuurisolatie, aan een nieuwe cv-ketel of aan zonnepanelen. Kleine maatregelen zijn bijvoorbeeld het vervangen van uw verlichting of het dichten van kieren en naden. Ook kunt u bij Energieloket Beuningen terecht voor informatie over financiering en subsidies voor aanpassingen in uw huis. 
Energieloket Beuningen is er zowel voor huurders als voor huiseigenaren. 
 
Energieloket Beuningen heeft een helpdesk die elke werkdag telefonisch bereikbaar is tussen 9.00 en 17.30 uur. Bel hiervoor naar 088 - 525 4110. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken met een medewerker van het loket. Elke maandagmiddag is daarvoor een medewerker beschikbaar in de Lèghe Polder in Beuningen. U maakt een afspraak op de website van het loket. 
 

Energiebespaardienst

Dit voorjaar helpen wij ruim 500 huishoudens uit onze gemeente met het verlagen van hun energiekosten. Daarvoor werken we samen met de Energiebespaardienst van Winst uit je woning. Vanaf half maart bezoeken de coaches van de Energiebespaardienst geselecteerde huishoudens met gratis kleine energiebesparende producten. Deze worden, in overleg met de inwoners, meteen gratis geïnstalleerd in huis.
Alleen inwoners die van ons een brief ontvangen kunnen een afspraak maken met de Energiebespaardienst.
Meer informatie over de Energiebespaardienst leest u bij nieuws op deze website.