Wie mogen er stemmen?

In de Kieswet staat wie mag stemmen bij verkiezingen. De volgende personen zijn stemgerechtigd bij de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018.

Inwoners met de Nederlandse nationaliteit

Inwoners van de gemeente Beuningen met de Nederlandse nationaliteit die:

  • Op de verkiezingsdag, 21 maart 2018, 18 jaar of ouder zijn.
  • Voor 5 februari 2018 staan ingeschreven bij de gemeente Beuningen.

Inwoners met de nationaliteit van een van de EU-lidstaten

Inwoners van de gemeente Beuningen met de Europese nationaliteit (van de EU-lidstaten) die:

  • Op de verkiezingsdag, 21 maart 2018, 18 jaar of ouder zijn.
  • Voor 5 februari 2018 staan ingeschreven bij de gemeente Beuningen.

Inwoners met een andere nationaliteit

Inwoners van de gemeente Beuningen met een andere dan EU-nationaliteit die 5 jaar onafgebroken in Nederland wonen en ingeschreven stonden die:

  • Op de verkiezingsdag, 21 maart 2018, 18 jaar of ouder zijn.
  • Voor 5 februari 2018 staan ingeschreven bij de gemeente Beuningen.