Gemeenteraadsverkiezingen en referendum

Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Op dezelfde dag was er in Nederland ook een raadgevend referendum.

Neem om te stemmen uw stempas en legitimatiebewijs mee.

Gemeenteraadsverkiezingen

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen

Referendum

Meer informatie over het referendum

Definitieve uitslag

Meer informatie over de voorlopige uitslagen

Coalitieakkoord

Meer informatie over het coalitieakkoord