Voorzieningen Wmo

De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking hulp, voorzieningen en ondersteuning krijgen. Iemand van het sociaal team Beuningen kijkt samen met u in een keukentafelgesprek welke hulp u nodig heeft en wat u nodig heeft.

Kosten

 • Voor veel Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage hangt af van:
  • welke ondersteuning u krijgt
  • uw leeftijd
  • de samenstelling van uw gezin
  • uw (gezamenlijke) inkomen en vermogen
 • Het CAK berekent en int de eigen bijdrage.

Bijzonderheden

 • Er zijn verschillende soorten voorzieningen:
  • woonvoorzieningen zoals bijvoorbeeld aanpassingen aan uw woning, een traplift of douchehulpmiddelen
  • vervoersvoorzieningen zoals bijvoorbeeld taxivervoer, een gehandicaptenparkeerkaart of een rolstoel
  • huishoudelijke ondersteuning zoals bijvoorbeeld organisatie van uw huishouden of tijdelijke opvang/verzorging van jonge kinderen.
 • Als u een hulpvraag heeft, kunt u een afspraak maken met het sociaal team van Beuningen; stuur een e-mail naar sociaalteam@beuningen.nl of bel tussen 8.30 en 12.30 uur naar 14 024.

Meer informatie

 • Lees meer over het sociaal team
 • Lees meer over of bereken uw eigen bijdrage bij het CAK.

Uitgelicht