Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente koopt bij verschillende zorgaanbieders zorg in voor haar inwoners. Wilt u zelf een zorgaanbieder kiezen? Dat kan met een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf de persoon of organisatie kunt kiezen van wie u zorg wilt krijgen.

Voorwaarden

 • U kunt voor een pgb kiezen als u een individuele voorziening vanuit de Jeugdwet krijgt of een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo.
 • De gemeente bepaalt de hoogte van uw pgb. Als u meer kosten maakt door bijvoorbeeld een hoger tarief te betalen, dan moet u dit zelf bijbetalen aan de SVB.
 • U moet een plan indienen. In dit plan staat onder andere:
  • waarom u een pgb wilt
  • hoe u het pgb wilt gebruiken
  • hoe de kwaliteit van zorg gewaarborgd is
  • hoe u uw doelen wilt bereiken
 • Als u met een pgb zorg inkoopt voor een jeugdige of een jeugdige in huis hebt, moeten u voor de zorgaanbieders een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) opvragen. Deze VOG moet u bij het plan indienen.
 • U moet zelf een zorgovereenkomst sluiten met uw zorgaanbieder(s), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft een modelovereenkomst die u kunt gebruiken.
 • U moet een administratie bijhouden volgens de regels van de Belastingdienst.
 • Bij ziekte of verlof van uw hulp of zorgaanbieder moet u zelf voor vervanging zorgen.

Bijzonderheden

 • Het pgb wordt overgemaakt op rekening van de SVB. De SVB stuurt u daarop inloggegevens van de online applicatie. Via die applicatie kunt u de zorgovereenkomst die u afsluit met zorgaanbieders uploaden en rekeningen indienen. Als de SVB en de gemeente die goedkeuren, dan betaalt de SVB de zorgaanbieder(s).
 • Iedere maand stuurt de SVB  u een overzicht van uw budget. U kunt deze gegevens ook altijd zelf inzien als u inlogt  op de online applicatie.
 • Voordelen van een pgb zijn:
  • u kiest zelf een zorgaanbieder of hulpverlener. Een pgb is natuurlijk niet bedoeld om familie mee te betalen.
  • u regelt zelf op welke dagen en hoe laat uw zorgaanbieder(s) of hulpverlener(s) komen.
  • u kunt een voorziening kopen die meer

Meer informatie

 • Lees meer over de modelovereenkomst zorg van de SVB, De SVB kan u ook telefonisch helpen met het invullen van de overeenkomst via tel. 030 264 82 00. U stuurt de zorgovereenkomst naar: SVB Servicecentrum pgb Postbus 8195 3503 RD Utrecht.
 • Lees meer over het verantwoorden van een persoonsgebonden budget (pgb).
 • Lees meer over de regels van de belastingdienst over het bijhouden van de administratie.

Uitgelicht