Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u moeilijk of helemaal niet lopen, maar maakt u wel gebruik van een auto? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (gpk) aanvragen. Met deze kaart mag u parkeren op speciale parkeerplaatsen zodat u minder ver hoeft te lopen.

Kosten

 • De gemeente berekent de kosten voor het medisch onderzoek aan u door:
  • Bij een positief advies € 100,-.
  • Bij een negatief advies € 50,-.

Voorwaarden

 • U bent bestuurder of passagier en
  • heeft door een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking die minstens 6 maanden duurt.
  • ook met behulp van een loophulpmiddel kunt u niet zelfstandig 100 meter afleggen.
  • voor vervoer van deur tot deur bent u als passagier continu afhankelijk van de bestuurder.
 • U bent permanent rolstoelgebonden.
 • U bent bestuurslid van een instelling en als zodanig verantwoordelijk voor het vervoer van bewoners die  voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Bijzonderheden

 • Er zijn 4 soorten gehandicaptenparkeerkaart:
  • bestuurderskaart (B)
  • passagierskaart (P)
  • combinatie bestuurderskaart/passagierskaart (B/P)
  • instellingenkaart
 • U kunt bij de gemeente een gpk aanvragen. In een gesprek bekijkt een medewerker van de gemeente of u in aanmerking komt voor een gpk, bij een eerste aanvraag zal er in ieder geval een medisch onderzoek gedaan worden.
 • Een gpk is maximaal 5 jaar geldig. Uw medische gegevens bepalen hoe lang de gpk geldig is. Loopt de geldigheidsduur van uw gpk af, dan moet u een nieuwe aanvraag indienen. Doe dit 3 maanden voor de gpk verloopt.

Uitgelicht