Cliëntenraad

De cliëntenraad is een onafhankelijke raad die bestaat uit inwoners van de gemeente Beuningen.

Deze inwoners zijn zelf cliënt of belangenbehartiger van cliënten. De cliëntenraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op het gebied van beleidsontwikkelingen en de uitvoering van het beleid.

Voorwaarden

 • De cliëntenraad geeft advies over onder andere:
  • jeugdzaken
  • uitkeringszaken
  • armoedekwesties
  • kwetsbare groepen zoals senioren en gehandicapten
  • hulp aan mensen met schulden
 • De cliëntenraad gaat niet over individuele klachten over toekenning, weigering of uitvoering van hulp.
 • Heeft u problemen of vragen? Neem dan contact op met de cliëntenraad. Zij kan uw vraag op de agenda zetten en bespreken met de medewerkers van de afdeling Zorg, werk en inkomen en Werkgelegenheid of met de wethouder. U bereikt de cliëntenraad via het e-mailadres clientenraad@beuningen.nl.

Bijzonderheden

 • De cliëntenraad vergadert  in 2018 in het gemeentehuis nog op de volgende data:
 • Woensdag 3 januari 2018
 • Maandag 29 januari 2018
 • Maandag 26 februari 2018
 • Dinsdag 3 april 2018
 • Maandag 7 mei 2018
 • Maandag 4 juni 2018
 • De vergaderingen van de cliëntenraad zijn openbaar.

Clientenraad

Meer informatie

Uitgelicht