Drank- en horecavergunning

Een ondernemer moet een drank- en horecavergunning hebben om alcoholische dranken te mogen schenken. Deze vergunning kunt u bij de gemeente aanvragen.

Kosten

Een vergunning op grond van de drank- en horecawet kost € 437,-. Een wijziging van de vergunning kost € 199,-.

Voorwaarden

 • U moet een vergunning aanvragen als:
  • U een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt schenken of verkopen.
  • De inrichting bouwtechnisch verandert.
  • De ondernemingsvorm verandert.
 • U mag een vergunning aanvragen als:
  • leidinggevenden 21 jaar of ouder zijn
  • leidinggevenden geen strafblad hebben
  • leidinggevenden een verklaring Sociale Hygiëne hebben
 • Bij de vergunningaanvraag heeft u het volgende nodig:
  • een recent uittreksel van de kamer van koophandel
  • een geldige verklaring Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen
  • een aanhangsel met vermelding van de leidinggevende(n), inclusief kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart en een geldige verklaring Sociale Hygiëne
 • De vergunning is onbeperkt geldig tot het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.
 • Als er een nieuwe leidinggevende in het bedrijf komt, heeft u een meldingsplicht. De gemeente controleert dan of de nieuwe leidinggevende aan de eisen voldoet.

Bijzonderheden

 • Er zijn 3 soorten drank- en horecavergunningen:
  • drank- en horecavergunning voor horecabedrijven zoals restaurants en cafés
  • drank- en horecavergunning voor slijterijen
  • drank- en horecavergunning voor para-commerciële instellingen zoals (sport)kantines en buurthuizen
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd. De gemeente beslist binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag voor de drank- en horecavergunning voor een buurthuis of kantine.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens  met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Meer informatie

 • U kunt meerdere vergunningen nodig hebben, of meldingen moeten doen:

Uitgelicht