Speelbeleid

De gemeente moet flink bezuinigen op speelplekken. Ruim de helft van de speelplekken gaat helaas verdwijnen.

De speelplekken die behouden blijven, noemen we de ‘basisvoorziening’. Tegelijkertijd geven we inwoners graag de mogelijkheid om zelf actief te worden bij het speelvriendelijk maken van hun buurt of dorp.

In 2015 en 2016 hielden we een enquête, bezochten we alle wijken en dorpen en gingen we op verschillende momenten in gesprek met inwoners en professionals. Hieruit zijn plannen voor de basisvoorziening spelen per dorp of wijk gekomen. Deze plannen stelde het college van B&W eind 2016 vast. Hieronder ziet u per dorp of wijk hoe de basisvoorziening spelen er in uw buurt gaat uitzien.

De kern Beuningen is verdeeld in vier wijken. Op de onderstaande kaart kunt u zien in welke wijk u woont.

Plattegrond van basisscholen en wijken kern Beuningen

Terugblik informatiebijeenkomsten ‘Werk aan de Speeltuin’

Verschillende inwoners gaven bij de dorps- en wijkbijeenkomsten aan geïnteresseerd te zijn om een handje te helpen. Voor deze inwoners organiseerden we begin 2017 informatiebijeenkomsten. Hierin bespraken we wat bewoners kunnen en willen doen om een speelplek veiliger of leuker te maken en welke ondersteuning zij hierbij kunnen krijgen. Ook kregen geïnteresseerden informatie over wat er komt kijken bij het overnemen van een speelplek van de gemeente.

Vervolg

Medio maart 2017 gaan we verder in gesprek met geïnteresseerden die overwegen een speeltuinwerkgroep of speeltuinstichting op te richten.

Uitgelicht