Rotonde Schoenaker – Leigraaf

In juni voeren we werkzaamheden uit aan de rotonde Schoenaker – Leigraaf in Beuningen. We gaan het asfalt en de fundering van de rotonde Schoenaker – Leigraaf vervangen. Ook passen we de afslagen van de rotonde aan. Hierdoor gaat de snelheid omlaag en wordt de rotonde veiliger.

Werkzaamheden rotonde Schoenaker - Leigraaf

Aannemer Willems Winssen B.V. voert de werkzaamheden uit. De voorbereidende werkzaamheden starten op maandag 29 mei. Hier heeft u geen last van, omdat we de weg voor deze werkzaamheden niet afsluiten.
Op dinsdag 6 juni starten we met de werkzaamheden aan de rotonde. Dat doen we in twee fases. De rotonde is drie weken gedeeltelijk afgesloten en op vrijdag 23 juni klaar. Vanaf zaterdag 24 juni kunt u weer gebruik maken van de rotonde.

Fase 1

Tijdens fase 1 is de oostkant van de rotonde gesloten. Dit is de kant van de rotonde die het dichtst bij het tankstation ligt.

Fase 2

Tijdens fase 2 is de westkant van de rotonde gesloten. Dit is de kant van de rotonde die het dichtst bij de sportverenigingen ligt.

De rotonde verandert op een aantal punten:

  • Vervangen asfalt en fundering
    Door het verkeer dat dagelijks over de rotonde rijdt, is de fundering en de bovenste laag van het asfalt versleten. De rotonde krijgt daarom een nieuwe fundering en een nieuwe asfaltlaag.
  • Aanpassing afslagen rotonde
    De rotonde voldoet nu niet aan de eisen die worden gesteld aan rotondes. Daarom gaan we de afslagen van de rotonde aanpassen. Hierdoor gaat de snelheid omlaag en wordt de rotonde veiliger.
  • Repareren schades Schoenaker
    Door het verkeer dat dagelijks over de Schoenaker rijdt, zijn er ook een aantal schades op de Schoenaker. Tegelijk met de werkzaamheden aan de rotonde, repareren we ook enkele schades.

Omleidingen auto- en fietsverkeer

Omleiding (auto)verkeer

Tijdens beide fases leiden we (auto)verkeer op de Schoenaker om over één rijbaan. Dit regelen we met verkeerslichten.
Verkeer vanaf de Leigraaf leiden we om via het Zonnebloemveld. Er komt vanaf het Zonnebloemveld een tijdelijke weg naar de Schoenaker.
De Ooigraaf is tijdens de werkzaamheden afgesloten. De sportverenigingen zijn met de auto alleen via Ewijk te bereiken.
Het Shell tankstation blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Omleiding fietsers en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers zijn de sportverenigingen vanuit Beuningen goed en veilig bereikbaar. Fietsers en voetgangers steken de Schoenaker over via een oversteek met verkeerslichten.

Afbeelding omleidingsroute rotonde Schoenaker - Leigraaf fase 1

Omleidingsroute rotonde Schoenaker - Leigraaf fase 2

Voor het doorgaande verkeer is er een algemene omleiding via de Wilhelminalaan ingesteld.

Algemene omleidingsroute

Bus

De haltes Wilgenoord, Hadrianussingel en Tiberiussingel komen te vervallen voor alle routes, namelijk voor lijn 5 (richting Nijmegen), lijn 565 (richting Beuningse kerk) en lijn 11 (richting Nijmegen). Dit geldt ook voor buurtbus 565 (naar Wijchen). Er komen vervangende haltes bij de Wilhelminalaan. Kijk voor de meest actuele informatie en vertrektijden van de buslijnen op www.breng.nl.

Meer informatie

We proberen de overlast voor weggebruikers en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de gemeente Beuningen via telefoonnummer 14 024.

Uitgelicht