Woonvisie

Voldoende kansen voor starters. Geschikte woonruimte voor de oudere inwoners van Beuningen. En vitale dorpen met een gezonde leefomgeving. Dit en meer werd de afgelopen maanden opgehaald uit onderzoek en gesprekken over de woonvisie. Op 20 september vertelden we u meer over deze visie.

Afgelopen maanden werkte de gemeente Beuningen samen met woonpartners zoals de woningcorporatie, makelaars en zorgorganisaties aan de woonvisie. Dit is een visie voor de komende tien jaar op de kwaliteit en ruimte voor wonen en leven. Hiermee stelt de gemeente haar woonbeleid voor de komende jaren vast. Ook is het de basis voor het woningbouwprogramma (waar gaan we bouwen en wanneer).

Woonvisie

Inloopbijeenkomst 20 september

Op woensdagavond 20 september informeerden verschillende inwoners van de gemeente zich over de woonvisie. Bij verschillende stands was meer te leren over bijvoorbeeld het aanbod van passende woningen voor jongeren, alleenstaanden, senioren en de woonaccenten per dorp. Maar ook duurzaam wonen, leefbare dorpen en wonen & zorg stonden centraal. Bij alle thema’s was er ruimte voor uitleg en gesprek en konden inwoners hun belangrijkste thema’s aan ons meegeven.

Realiseer uw woonwens

Wilt u zelf een bijzondere woonwens realiseren? Of heeft u een idee voor een nieuw woontype in de gemeente of uw dorp? Bijvoorbeeld duurzaam bouwen, vitaal wonen of een bijzondere woonvorm? Mogelijk deelde u dit op 20 september al met de andere bezoekers van de inloopbijeenkomst. U kunt uw idee ook altijd aan ons kenbaar maken.

Samenvatting concept woonvisie

In de samenvatting van de concept woonvisie leest u de eerste ideeen over het beleid op wonen voor de komende jaren. Wilt u hierop reageren? Stuur dan een e-mail naar gemeente@beuningen.nl met in het onderwerp: Woonvisie.

Uitgelicht