Van Heemstraweg Winssen

Van dinsdag 27 juni tot eind oktober voeren we werkzaamheden uit aan de Van Heemstraweg in Winssen. Tussen het kruispunt met de Notaris Stephanus Roesstraat en de gemeentegrens met Druten verandert de Van Heemstraweg op een aantal punten.

 • Vervangen deklaag asfalt
  Door het verkeer dat dagelijks over de Van Heemstraweg rijdt, is de bovenste laag van het asfalt versleten. De weg krijgt daarom een nieuwe deklaag. Ook richten we de weg buiten de bebouwde kom in als 60 km-weg.
 • Aanpassen fietspaden
  De fietspaden komen vrij te liggen van de rest van de weg. We doen dit om de veiligheid voor het fietsverkeer op de Van Heemstraweg te vergroten.
 • Aanpassen kruisingen
  Om de kruisingen met de Leegstraat, Geerstraat en (Verlengde) Deijnschestraat veiliger te maken, richten we deze anders in. Door het gebruik van minder asfalt worden de kruisingen compacter en daarmee overzichtelijker.
 • Aanpassen verlichting
  Door de aanpassingen aan de kruisingen, verplaatsen we de lichtmasten. Ook schilderen we de grijze lichtmasten groen, zodat alle lichtmasten dezelfde kleur hebben. Daarnaast vervangen we een deel van de bestaande verlichting door LED-verlichting.

Planning

De aannemer voert de werkzaamheden in vier fases uit.

 • Fase 1: kruispunt Geerstraat – week 26 tot en met 29 (27 juni tot en met 21 juli)
 • Fase 2: kruispunt Leegstraat – week 33 tot en met 37 (14 augustus tot en met 15 september)
 • Fase 3: kruispunt (Verlengde) Deijnschestraat – week 38 tot en met 41 (18 september tot en met 13 oktober)
 • Fase 4: na kruispunt (Verlengde) Deijnschestraat en de gemeentegrens met Druten – week 38 tot en met 41 (18 september tot en met 13 oktober)

Tijdens fase 1 en 2 is de weg afgesloten. In de bouwvak (22 juli tot en met 13 augustus) is de Van Heemstraweg gewoon weer open voor al het verkeer. Tussen 24 juli en 4 augustus controleren, en indien nodig snoeien, we de bomen langs de Van Heemstraweg tussen Deijnschestraat – Notaris Stephanus Roesstraat. De weg is open voor verkeer, maar we zetten het gedeelte waar de werkzaamheden plaatsvinden af met een rijdende wegafzetting. In fase 3 en 4 is er verkeershinder, maar is de Van Heemstraweg ook open voor verkeer.

Plattegrond van Winssen met fasering werkzaamheden aan de Van Heemstraweg

Omleidingen

Tijdens fase 1 en 2 is de weg afgesloten. Lokaal autoverkeer leiden we om via het buitengebied en de kern van Winssen. Verkeer vanuit Druten naar Nijmegen en andersom leiden we zoveel mogelijk om via de A73 en de Maas en Waalweg. Ook aanwonenden kunnen hun huis bereiken. Tijdens de bouwvak is de Van Heemstraweg gewoon weer open voor al het verkeer. In fase 3 en 4 is er verkeershinder, maar is de Van Heemstraweg ook gewoon open voor verkeer. Alleen verkeer dat de Van Heemstraweg wil oversteken van en naar de (Verlengde) Deijnschestraat, moet omrijden.

Autoverkeer

Fietsverkeer

(Brom)fietsers hebben altijd doorgang via het fietspad aan minimaal één kant van de Van Heemstraweg.

Busverkeer

Buslijn 85 rijdt een aangepaste route door Winssen. Een aantal haltes vervalt tijdens de werkzaamheden. Voor de actuele informatie en vertrektijden van buslijn 85 kijkt u op www.breng.nl.

Bussen tijdens Vierdaagse

Tijdens de Vierdaagse zet Breng vroeg- en nachtbussen in om de Vierdaagsewandelaars en de feestvierders van en naar Nijmegen te brengen.

Vroegbussen

Van dinsdag 18 juli tot en met vrijdag 21 juli kunnen vierdaagsewandelaars in Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt gebruikmaken van lijn 485. Lijn 485 start in Druten. Vanwege de werkzaamheden aan de Van Heemstraweg in Winssen stopt lijn 485 bij de vervangende halte bij de Paulus. Hierna rijdt lijn 485 via haltes Julianastraat in Ewijk, Kerk in Beuningen en Kerkstraat in Weurt naar Nijmegen. Let op: u kunt alleen meereizen met een geldige Blarenpas voor wandelaars. Andere vervoersbewijzen zijn niet geldig.

Nachtbussen

Van zaterdag 15 juli tot en met vrijdag 21 juli zet Breng nachtbussen in. Lijn 685 met bestemming Beneden-Leeuwen rijdt via Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen.

Kijk voor meer informatie over de vroeg- en nachtbussen tijdens de Vierdaagse op www.breng.nl.

Vragen inloopavond

Tijdens de inloopavond op dinsdag 30 mei kon u uw vragen indienen via een reactieformulier. De antwoorden op deze vragen leest u in dit document.

Meer informatie of vragen?

De meest recente informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes vindt u op deze projectpagina: www.beuningen.nl/heemstrawegwinssen. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de gemeente Beuningen via telefoonnummer 14 024.

 

Uitgelicht