Van Heemstraweg Beuningen - Weurt

In april en mei voerden we werkzaamheden uit aan de Van Heemstraweg tussen Beuningen en Weurt. Tussen begraafplaats Haaghove en de bebouwde kom van Weurt maakten we de weg en de kruisingen veiliger voor het (fiets)verkeer. Tijdens deze werkzaamheden pasten we ook de t-splitsing met de Haagstraat – Burgemeester Geradtslaan – Lindenstraat aan.

Foto van bouwbord werkzaamheden Van Heemstraweg Beuningen - Weurt

Werkzaamheden Van Heemstraweg

De werkzaamheden startten op maandag 10 april en duurden tot half mei. De eerste twee weken was er alleen (lichte) verkeershinder en pasten we de kruisingen op de Van Heemstraweg aan. Van maandag 24 tot en met zaterdag 29 april was de weg één week volledig afgesloten voor (auto)verkeer. In deze week brachten we het nieuwe asfalt aan op de Van Heemstraweg. Ook voorzagen we de fietspaden van rood asfalt en kreeg de weg nieuwe markeringen.

De Van Heemstraweg veranderde op een aantal punten:

 • Aanleg snelfietsroute
  We vervingen het grijze asfalt door rood asfalt en halen hoogteverschillen en hobbels uit het fietspad. Dit als onderdeel van de noordelijke snelfietsroute tussen Nijmegen en Beuningen. De Provincie Gelderland ondersteunt deze werkzaamheden met een subsidiebijdrage. Meer informatie over de snelfietsroute vindt u op www.snelfietsroutesgelderland.nl
 • Vervangen asfalt
  Door het verkeer dat dagelijks over de Van Heemstraweg rijdt, is de bovenste laag van het asfalt versleten. De weg kreeg daarom een nieuwe asfaltlaag.
 • Aanpassing middengeleiders en markering
  De Van Heemstraweg tussen Beuningen en Weurt is een 60 km-weg. De inrichting van de weg voldeet niet aan de eisen die aan dit type weg gesteld wordt. We pasten de middengeleiders aan en veranderden ook de markering op de weg.
 • Aanpassing kruisingen
  Om de veiligheid op de kruisingen te vergroten, richtten we deze anders in. De kruisingen zijn nu overzichtelijker en de voorsorteerstroken voor verkeer dat links afslaat verdwenen.

Werkzaamheden t-splitsing Haagstraat – Burgemeester Geradtslaan – Lindenstraat  

Van 1 tot en met 5 mei was de t-splitsing Haagstraat – Burgemeester Geradtslaan – Lindenstraat een week afgesloten voor al het verkeer. We pasten de voorrangssituatie op de t-splitsing aan en vervingen het asfalt. In de nieuwe situatie verleent verkeer vanuit de Lindenstraat voorrang aan het verkeer uit de Burgemeester Geradtslaan en Haagstraat.

Meer informatie

We proberen de overlast voor weggebruikers en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Heeft u vragen over de werkzaamheden of de snelfietsroutes? Neem dan contact op met de gemeente Beuningen via het contactformulier, bel met telefoonnummer 14 024 of kijk voor informatie over de snelfietsroutes op www.snelfietsroutesgelderland.nl.

 

Uitgelicht