Starterslening

Een starterslening is een extra hypotheek van de gemeente (naast een andere hypotheek). De starterslening is bestemd voor de aankoop van een eerste koopwoning.

Knop regelen met DigiD

Voorwaarden

 • U was niet eerder (mede)eigenaar van een woning. U koopt dus voor het eerst een huis. Dit geldt ook voor een eventuele mede-eigenaar.
 • De koopprijs en 6% bijkomende kosten zijn samen niet hoger dan  € 215.000,-. De koopprijs mag dus niet hoger zijn dan ongeveer € 200.000,-.
 • U koopt een huis in de gemeente Beuningen.
 • U gaat zelf full time in het huis wonen.
 • Voor aflossing gelden de volgende regels:
  • U leent het geld voor maximaal 30 jaar.
  • De rente wordt bij de start van de lening bepaald en is ongeveer gelijk aan de rente bij banken.
  • De eerste 3 jaar hoeft u niet af te lossen.
  • Is na 3 jaar uw inkomen te laag om af te lossen, dan hoeft u nog iet af te lossen, of maar een deel.
  • Na 3, 6, 10 en 15 jaar is er een hertoets.
  • U kunt de starterslening altijd zonder boete aflossen.
  • Bij verkoop van de woning moet u de starterslening in zijn geheel aflossen.
  • De starterslening wordt altijd aangeboden met Nationale Hypotheek garantie (NHG).
 • Voor de aanvraag heeft u een getekend voorlopig koopcontract nodig.

Bijzonderheden

 • De hoogte van de starterslening is afhankelijk van de hypotheek die u kunt krijgen, maar is ten hoogste 20% van de verwervingskosten (koopprijs en 6% bijkomende kosten).
 • U mag de starterslening gebruiken voor de aanschaf en voor verbetering van de woning.
 • Wilt u een starterlening aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente.

Meer informatie

Uitgelicht