Registratie nieuwe politieke partij

Wilt u een nieuwe politieke partij registreren? Neem dan tijdig contact op met de gemeente.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het registreren van een nieuwe partij zijn:

  • Het moet om een politieke partij gaan die als vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De naam van de partij voldoet aan de voorwaarden 
  • Het verzoek moet uiterlijk 27 december 2017 bij ons binnen zijn.

Documenten bij de registratie

Bij het registratieverzoek levert de partij de volgende stukken in:

  • de statuten (vastgelegd in een notariële akte);
  • een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom en
  • een verklaring van de partij, waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde zijn aangewezen. Zij mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij boven de lijst te plaatsen.

Waarborgsom

De waarborgsom voor de registratie van een partij voor de gemeenteraadsverkiezingen is € 112,50. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst ontvangt de partij de waarborgsom terug.

Meer informatie

Meer informatie over het registreren van een politieke partij vindt u op de website van de Kiesraad of neem contact op met de afdeling Publiekszaken van de gemeente Beuningen via telefoonnummer 14 024.

 

Uitgelicht