Breng uw idee voor de gemeente Beuningen tot leven op de Motiemarkt

Heeft u een idee of plan om Beuningen mooier, groener, socialer of veiliger te maken? Dan is de motiemarkt het moment om uw idee tot leven te brengen. Op donderdagavond 27 september organiseert de gemeenteraad van Beuningen een motiemarkt. Dit is een markt waarop u ideeën direct aan de man kunt brengen bij raadsleden.

Lamp

Aan wat voor ideeën moet u dan denken? Vorig jaar presenteerden inwoners tijdens de motiemarkt een idee voor zitbanken bij het Kreekpark, een idee voor een lichtinstallatie bij de Lèghe Polder en idee nieuwkomers te helpen bij het vinden van stageplekken.

Hoe werkt de motiemarkt?

Wanneer u zich aanmeldt, krijgt u een kraam op de markt met daarop uw naam en het onderwerp van uw idee. Raadsleden bezoeken uw kraam. Ze gaan met u in gesprek om te zien of uw idee interessant is. Aan u om een raadslid te overtuigen van uw idee. Vindt het raadslid uw idee interessant en is er een ‘match’? Dan ondertekenen u en het raadslid een marktformulier. Deze levert u in bij de marktmeester, de burgemeester. Hierna werkt het raadslid samen met u aan het schrijven van een motie. De motiemarkt vindt plaats op donderdag 27 september van 19.30 uur tot 22.00 uur in de hal van het gemeentehuis in Beuningen, Van Heemstraweg 46.

Wat gebeurt er na de motiemarkt?

Op 6 november vindt er een raadsvergadering plaats. Tijdens deze raadsvergadering dienen  raadsleden  moties in. Raadsleden geven aan wat ze van de motie vinden. Ook vertellen ze of ze van plan zijn om met een motie in te stemmen. Na het debat stemmen ze over de motie. Stemt een meerderheid voor de motie? Dan wordt de motie uitgevoerd. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid.

Aanmelden

Heeft u een idee of plan voor de motiemarkt? Meld u dan voor donderdagmiddag 13 september 12.00 uur aan via griffie@beuningen.nl. Dit doet u door een formulier in te vullen. Dit formulier vindt u op www.beuningen.nl/motiemarkt. Hier leest u ook hoe u het formulier kunt inleveren. Na 13 september 12.00 uur is aanmelden niet meer mogelijk.

Spelregels over uw en onze rol

  • Als uw idee wordt omgezet in een motie en de gemeenteraad stemt hiermee in, dan bent u de initiatiefnemer voor de uitvoering van de motie. De gemeente helpt u hierbij. Hoe is afhankelijk van het idee. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een stimuleringsbijdrage. Of u kunt gebruik maken van de kennis en kunde van onze ambtenaren. De gemeenteraad heeft 10.000 euro beschikbaar gesteld om ideeën te realiseren die uiteindelijk  vanuit de motiemarkt door de gemeenteraad worden aangenomen.
  • Bedrijven en (maatschappelijke) organisaties mogen ook meedoen, maar zij moeten wel een idee presenteren dat buiten de eigen bedrijfsmatige activiteiten valt en direct ten goede komt aan de Beuningse samenleving. Bijvoorbeeld een speeltuintje dat in de buurt van het bedrijf ligt en dat ze graag met inwoners willen opknappen.
  • In sommige gevallen is het beter om voor een idee via de reguliere kanalen subsidie (Algemene subsidieverordening) aan te vragen bij het college van B&W. Daarom bekijkt de gemeente eerst de ingeleverde ideeën/plannen. Mocht uw idee geschikter zijn voor een subidie-aanvraag, , dan laat de gemeente dit weten aan u.

Advies nodig

Heeft u advies nodig over uw idee? Of wilt u afstemmen hoe het beter of praktischer te maken? Dan kunt u contact opnemen met onze denktank Bewonersbetrokkenheid. Deze groep bestaat uit verschillende ambtenaren van de gemeente. U kunt contact opnemen met ze via griffie@beuningen.nl.

Meer informatie

Kijk op www.beuningen.nl/motiemarkt voor meer informatie. Hier staat ook een lijst met vragen en antwoorden over de motiemarkt. 

Uitgelicht