Nieuwsberichten februari

 • Beuningen wil loswal bouwen voor zandafvoer

  01 februari 2018

  Vanaf 1 januari 2020 start de zandafvoer bij de Beuningse Plas. Het totale project is naar verwachting uiterlijk in 2036 afgerond. Na jaren van onderzoek en gesprekken kiest het college van B&W voor transport via vrachtwagens. Daarnaast wil de gemeente een overslagplaats bouwen ten noorden van Daanen Shipping aan de Westkanaaldijk in Nijmegen. Deze optie is de kortste route en daarmee het meest duurzaam en financieel haalbaar.

 • Sjors Sportief en Sjors Creatief weer van start in Beuningen

  02 februari 2018

  Alle kinderen uit het basisonderwijs uit gemeente Beuningen ontvangen weer het Sjorsboekje. In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops waaraan leerlingen kunnen deelnemen. Dit om (vaak gratis) kennis te maken met één of meerdere activiteiten. Inschrijving start op 7 februari.

 • Plastic+: hoe zit dat ook alweer?

  02 februari 2018

  Plastic+ is de verzamelnaam voor plastic verpakkingen, blik en pak. Een groot gedeelte van het restafval bestaat nog uit plastic, blik en pak. Deze afvalsoorten verdwijnen in het restafval en kunnen we dan niet meer als grondstof voor nieuwe producten gebruiken. Dat is zonde. Wij geven u daarom graag tips.

 • College Beuningen dient zienswijze in tegen snelheidsverhoging op deel A50

  09 februari 2018

  Rijkswaterstaat wil de maximumsnelheid op de A50 ter hoogte van Beuningen en Ewijk verhogen van 120 naar 130 kilometer per uur. Het college van Beuningen vindt dit geen goed idee en zal een zienswijze indienen tegen dit plan. De mogelijke overlast en negatieve gezondheidseffecten voor met name inwoners van Ewijk zijn de reden hiervoor.

 • Kijk! Afval=grondstof, ook uw oud papier

  02 februari 2018

  Wist u dat het heel goed is om papier te scheiden? Van oud papier maken we nieuw papier. Iedereen gebruikt papier en karton. Denk bijvoorbeeld aan het ontbijt: een hagelslagdoosje en de krant.

 • Landmeter Facto Geo brengt Beuningen in kaart

  02 februari 2018

  Om de kaart van Beuningen actueel te houden, doen landmeters verschillende metingen.

 • Kappen bomen

  02 februari 2018

  Komende weken kapt Boomtotaalzorg op diverse locaties in de gemeente bomen. Het gaat hier om bomen die ziek of dood zijn. Het is belangrijk om deze bomen te verwijderen.

 • Ter inzagelegging kandidatenlijsten

  09 februari 2018
 • Online magazine met terugblik op collegeperiode 2014-2018

  06 februari 2018

  Beuningen maken we samen. Zo heet het online magazine dat het gemeentebestuur van Beuningen uitbracht over de collegeperiode 2014-2018. Successen komen aan bod maar ook worstelingen van collegeleden met het uitvoeren van het collegeprogramma “samenwerken aan een samenleving die de toekomst aan kan".

 • StemWijzer voor verkiezingen online

  09 februari 2018

  Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vindt u het lastig om te bepalen welke partij uw stem krijgt? Maak dan gebruik van de speciaal voor Beuningen ontwikkelde lokale StemWijzer. De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen.

 • Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

  09 februari 2018
 • Inschrijven basisschool vóór 1 april

  16 februari 2018

  Wordt uw kind volgend schooljaar 4 jaar? Dan is het belangrijk dat u uw kind nu al inschrijft op de basisschool van uw keuze.

 • Cursus Zicht op Evenwicht

  20 februari 2018

  Bij het ouder worden neemt de kans op vallen toe. Bent u ook bezorgd om te vallen? Of vermijdt u wel eens activiteiten omdat u bezorgd bent daarbij te vallen, zoals wandelen, traplopen of boodschappen doen? De cursus Zicht op Evenwicht helpt u om weer onbezorgd actief te zijn.

Uitgelicht